Läs innehållet ur en textfil till en array i PHP

PHP är ett av de vanligaste skriptspråken på webben. Det är snabbt och effektivt.

Nedan visas en kod som läser rad för rad ur en textfil och sparar den i en array. En array är ett element där man kan lagra information i form av bokstäver och siffror.

<?php $array = split("\n", file_get_contents('data.txt')); ?>

Den andra koden slumpar en av posterna från arrayen och skriver ut den på skärmen.

 <?php echo $array[array_rand($array)]; ?>

Jag har använt mig utav koden på Finecrap.com där jag publicerar engelska citat.

Världens mest besökta städer under 2016

Mastercard sammanställer varje år en lista över de 132 mest besökta städerna i världen. Nedan visas topp 20. Siffrorna avser miljoner besökare. Har du besökt någon av dessa städer?

Bangkok (21.5)
London (19.9)
Paris (18.0)
Dubai (15.3)
New York (12.8)
Singapore (12.1)
Kuala Lumpur (12.0)
Istanbul (11.9)
Tokyo (11.7)
Seoul (10.2)
Hong Kong (8.4)
Barcelona (8.2)
Amsterdam (8.0)
Milan (7.7)
Taipei (7.4)
Rome (7.1)
Osaka (7.0)
Wien (6.7)
Shanghai (6.1)
Prag (5.8)

Källa: Mastercard rapport