Slå ihop textfiler med kommandotolken

Nedan följer en guide för hur man enkelt slår ihop flera textfiler med hjälp av Dos kommandotolken i Windows.

1. WinKey + R
2. Skriv ”cmd” + Enter
3. Skriv ”cd/” för att komma till roten.
4. Gå till katalogen med textfilerna. Skriv exempelvis ”cd /temp”
5. Skriv copy *.txt data.txt /b

Textfilerna har nu sammanfogats till en ny fil med namnet data.txt. Kommandot ”/b” gör att filerna hanteras binärt och EOF-tecken (End of file) ignoreras.

Centrera en hemsida med CSS

CSS står för Cascading Style Sheets och är ett programspråk som används för att strukturera och presentera hemsidor rent grafiskt. Nedan visas ett exempel på hur man centrerar en hemsida (Div-element) både vertikalt och horisontellt på skärmen.

#content {position:fixed; top:50%; left:50%; transform:translate(-50%,-50%); width:50%; text-align:center}

Koden har bland annat kommit till nytta på ip.johan.se där jag skriver ut besökarens IP-adress.